Сайт | Архів сайту | Аналіз роботи Нечволодівського НВК за 2016/2017 н.р. та завдання на 2017/2018 н.р.
Аналіз роботи Нечволодівського НВК за 2016/2017 н.р. та завдання на 2017/2018 н.р.

Аналіз роботи Нечволодівського НВК

Куп’янської районної ради Харківської області

за  2016/2017 навчальний рік

та завдання на 2017/2018 навчальний рік

 

У 2016/2017 навчальному році робота педагогічного колективу Нечволодівського навчально-виховного комплексу була спрямована на вдосконалення роботи закладу в режимі розвитку. Методична проблема «Підвищення якості освіти, оновлення змісту і форми організації навчально-виховного процесу через удосконалення творчої співпраці вчителів і учнів», над якою працював навчальний заклад, дає широкі можливості для реалізації творчого потенціалу педагогічного колективу, кожного вчителя й учня.

У 2016/2017 навчальному році у навчально-виховному комплексі навчалося 52 учні (7 класів), у т.ч. в школі  I ступеня — 20 учнів (4 класи),  у школі  II ступеня — 20 учнів (3 класи), у школі III ступеня — 0 учнів (0 класів), за індивідуальною формою навчалося 5 учнів 8 та 9 класів; 15 вихованців дошкільного підрозділу навчально- виховного комплексу.

Мова навчання – українська.

Працювало - 13 педпрацівників, у т.ч. на постійній основі 11, адміністративного персоналу – 3, вихователів ДНЗ - 2.

Інформаційна довідка:

 

2016/2017

- чисельність учнів на кінець навчального року

48

- чисельність вихованців ДНЗ

15

- навчалися на високому та достатньому рівні

25

- переможців районних олімпіад

2

- переможців обласних олімпіад, конкурсів

2

- знаходяться на обліку у ВКМСД

0

- сиріт

0

- під опікою

1

- чорнобильців

0

- напівсиріт

0

- малозабезпечених

6

- багатодітних сімей/в них дітей

7/17

- кількість класів

7

- чисельність учителів

13

- чисельність вихователів ДНЗ

2

- з них мають вищу кваліфікаційну категорію

6

- 1 категорію

3

- 2 категорію

1

- спеціалісти

3

- старші вчителі

2

- методисти

-

- середній вік (років)

45 років

- середній стаж роботи (років)

23 роки

- кількість кабінетів

10

- спортзалів

1

- майстерень

1

- книжковий фонд

5600

- гуртків та секцій

4

- спец груп з фізкультури

-

- комп’ютерів

4+1

 

Організація навчальної роботи

         У минулому  навчальному році  навчальна робота в навчальному закладі здійснювалась на основі робочого навчального плану, що забезпечувало навчальні потреби всіх учнів школи та дітей дошкільного віку і сприяло розвитку їх здібностей, інтересів. Протягом навчального року повністю реалізована інваріантна частина навчального плану та частково, в межах бюджету навчального закладу, реалізовано варіативну складову. У школі викладались всі предмети інваріантної складової навчального плану, більшість навчальних предметів викладались вчителями-спеціалістами.

Систематично здійснювався моніторинг навчальних досягнень учнів НВК.

За підсумками 2016/2017 навчального року із 18 учнів 1-9 класів:

 • 5 учнів 1-го класу — вербально оцінені;
 • 43 учні 2-9 класів — атестовані;
 • 48 учнів переведено до наступного класу;
 • 3 учнів — нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення в навчанні».

 

За підсумками навчального року із 43 учнів 2-9 класів навчально-виховного комплексу:

 • закінчили навчальний рік на високому і достатньому рівнях — 25 учнів, що складає 58,1 % від загальної кількості;

НАВЧАЛЬНІ ДОСЯГНЕННЯ УЧНІВ

Навчальні роки

 

Кількість учнів

 

Рівні навчальних досягнень учнів

 

Засвоєння навчальних програм (%)

Якість знань (%)

 

Початковий

Середній

Достатній

Високий

2012/ 13

39

-

20

14

5

100

49

2013/14

42

-

16

16

5

100

50

2014/15

43

-

21

15

7

100

51

2015/16

46

-

25

17

4

100

45,6%

2016/17

43

-

18

21

4

100

58,1%

 • з  них 4  учнів  —  на  високому рівні (9%);

У наступному навчальному році слід звернути увагу на учнів, які закінчили навчальний рік на середньому рівні з 1–2 дисциплін.

В цілому по НВК рівень навчальних досягнень учнів – достатній. Порівняно з попередніми роками рівень навчальних досягнень учнів дещо підвищився, про що свідчить відсоток учнів, що навчаються на достатньому і високому рівнях. Це пояснюється тим, що збільшилася кількість учнів у закладі, які мають достатні здібності. Засвоєння навчальних програм та якість знань  учнів у 2016/2017 н.р. складають відповідно – 100% та 58,1 %.

Систематично проводиться індивідуальна та групова форми роботи з учнями, які потребують допомоги у навчанні. У школі 18 учнів мають середній  рівень знань з окремих навчальних предметів. Для таких учнів у школі І ступеня проводяться додаткові індивідуальні заняття, а для учнів 5-11 класів - індивідуальні консультації, індивідуальні заняття з підготовки до ДПА та ЗНО.

Тематичні атестації учнів здійснювались у відповідності до затвердженого графіку тематичного оцінювання. Облік результатів проведеного тематичного оцінювання здійснювався вчителями-предметниками у класних журналах у відповідності до встановлених вимог.

Питання за результатами аналізу, рекомендації щодо поліпшення якості знань учнів викладаються у наказах директора навчально-виховного комплексу і розглядаються на засіданнях педагогічної ради та нарадах за участю директора.

У навчальному закладі двічі на рік аналізується рівень навчальних досягнень учнів з української мови та математики. Якість знань учнів з української мови та математики  на кінець навчального року становив – 57 % та 61 %

 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 5-9 класів

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА МАТЕМАТИКИ

за результатами річного оцінювання та ДПА у 2014/2015 н. р. та 2016/2017 н. р.

 

 

Предмет

Рівні навчальних досягнень (%)

2015/2016 н.р.

2016/2017 н.р.

Початк.

Середн

Якість знань

(достатній і високий)

Початк.

Середн

Якість знань

(достатній і високий)

 

Українська мова

 

1/5,5%

 

8/44,5%

 

9/50%

 

1/3,5%

 

12/43%

 

15/53,5%

 

Математика

 

-

 

7/39%

 

11/61%

 

-

 

12/42%

 

16/58%

 

 

Порівняно з 2015/2016 н.р. якість знань учнів з української мови підвищилась на 3,5%, а з математики знизилась на 3%.

         Наприкінці 2016/2017 н.р., у відповідності до затверджених графіків, атестаційними комісіями школи було проведено державну підсумкову атестацію учнів 4, 9 класів.

 

Показники державної підсумкової атестації учнів 4  класу

Навчальний предмет

Кількість учнів 4 класів

Складали ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів

початковий                                      1-3 бала

середній                                                     4-6 балів

достатній                                           7-9 балів

високий                                                      10-12 балів

1

Українська мова

4

4

0

0

4/100%

0

2

Літературне читання

4

4

0

0

2/50%

2/50%

3

Математика

4

4

0

1/25%

1/25%

2/50%

4

Природознавство

4

4

0

0

1/25%

3/75%

5

Російська мова

4

4

0

1/25%

2/50%

1/25%

 

Державна підсумкова атестація за курс базової загальної середньої освіти учнів 9 класу проводилася з 3 предметів: української мови, математики, історії України. До ДПА було допущено 3 учні 9 класу, які навчалися за індивідуальним навчальним планом.

Показники державної підсумкової атестації учнів 9-го класу

Навчальний предмет

(усі предмети інваріантної складової робочих навчальних планів)

Загальна кількість учнів 9-х класів

Кількість учнів, які звільнені від  проходження ДПА

Кількість учнів, які складали ДПА (зараховано згідно з наказом)

Рівень навчальних досягнень учнів (кількісні показники)

початковий

середній

достатній

високий

1

Українська мова (диктант)

3

-

3

-

1/33%

1/33%

1/33%

2

Математика (письмово)

3

-

3

-

2/67%

-

1/33%

3

Історія України (письмово)

3

-

3

-

1/33%

1/33%

1/33%

 

На основі порівняння результатів ДПА з 2014/2015 н.р. встановлено, що в цілому зросла якість знань учнів у класах, у яких проходили ДПА.

 

Порівняльна характеристика результатів річного оцінювання

та балів ДПА за освітній рівень повної загальної середньої освіти

учнів 2016/2017 навчального року

 

У закладі проводиться відповідна робота щодо забезпечення якості загальної середньої освіти. Щорічно у кінці першого та другого семестрів здійснюється моніторинг рівня навчальних досягнень учнів початкової, базової та старшої школи у розрізі предметів інваріантної складової робочих навчальних планів, результатів державної підсумкової атестації.  Але аналіз даних свідчить про невідповідність між річним оцінюванням та результатами  ДПА :

№ з\п

ПІБ

Українська мова

математика

історія України

річний бал

бал ДПА

річний бал

бал ДПА

річний бал

бал ДПА

1.

Зохно Віктор

6

7

6

6

7

7

2.

Миколаєнко Руслан

5

6

4

5

6

6

3.

Тарасова Дар’я

10

12

11

12

11

12

 

Розбіжності:

1. Відсоток якості знань за результатами річного оцінювання з української мови (33%), а за результатами ДПА 66% відсотків – розбіжність пояснюється тим, що учні додатково готувалися до іспиту та змогли покращити результати.

2. З математики -  відсоток якості знань за результатами річного оцінювання та ДПА складає  33% - розбіжностей немає.

3. З історії - відсоток якості знань за результатами річного оцінювання та ДПА складає  66% - розбіжностей немає.

Найвищий результат по НВК показала  учениця 9-го класу Тарасова Дар’я (високий рівень з української мови, історії, математики), яка отримала свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

На основі динаміки  результатів навчальних досягнень учнів, вчителям-предметникам надаються рекомендації щодо посилення мотивації учнів до навчання, диференційованого підходу у роботі з ними. Дане питання обговорено на засіданні ШМО, педагогічних радах, відображено у довідках за наслідками внутрішкільного контролю.

Зауваження:

 • Не відповідність річного оцінювання з предметів та результатів ДПА .

Рекомендації:

 • Адміністрації закладу забезпечити дотримання вчителями чинних критеріїв та об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів.

Протягом останніх років у навчальному закладі відсутні учні, які отримали завдання на літо для повторної атестації. Всі учні 1-9х класів були переведені до наступного класу.

 

Аналіз роботи з учнями, які навчалися за індивідуальним навчальним планом

Сучасний стандарт гуманізації освіти потребує індивідуальної форми навчання. У навчальному закладі створено умови для здобуття освіти  за індивідуальними навчальними планами та програмами. Можна спостерігати тенденцію до зменшення кількості учнів, які навчаються за індивідуальним планом.

Наприклад, у 2015/2016 н. р. в школі за індивідуальною формою навчалося 6 учнів, для яких організовано індивідуальне навчання з наповнюваністю класів менше п’яти осіб, а у 2016/2017 навчальному році лише 5. Індивідуальне навчання здійснювали за індивідуальним навчальними планом, розробленими НВК із урахуванням індивідуальних особливостей дітей, їхніх здібностей і потреб. Кількість годин на вивчення предметів інваріантної складової робочого навчального плану розподілено згідно відсоткового відношення до Типових навчальних планів. Розклад занять було погоджено з батьками та затверджено директором школи.

До проведення індивідуальних занять залучали вчителів із відповідною педагогічною освітою, їх склад було затверджено наказом директора НВК. Кількість годин для організації навчання визначено відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.

З них має достатній рівень навчальних досягнень 3 учня, 1- на високому рівні. Учителі – предметники відповідально ставляться до своїх обов’язків. Класні керівники підтримували тісний зв’язок із батьками, відвідували учнів,оформили відповідну документацію.

За планом внутрішкільного плану роботи навчального закладу у жовтні вивчалося питання стану організації індивідуального навчання учнів та якість викладання в класах індивідуального навчання. Основним показником стану викладання математики, української мови, історії є рівень навчальних досягнень учнів класів, які навчаються за індивідуальною формою. Були проведені перевірочні роботи. Загальний результат цих зрізів:

 

з/п

Назва

індивідуального заняття

Дата

проведення

клас, прізвище учня

 

 

 

Вчитель

Рівень виконання п.р. у %

% усп. знань

% якості знань

В

Д

С

Н

1

українська мова

21.10.

8 клас

Козирєв В.

Дяченко О.І.

 

+

 

 

100

100

2

математика

17.10.

8 клас

Козирєв В.

Святцева Т.В.

 

+

 

 

100

100

3

історія України

21.10.

8 клас

Козирєв В.

Дяченко М.О.

 

+

 

 

100

100

4

українська мова

18.10.

9 клас

Трасова Д.

Дяченко О.І.

+

 

 

 

100

100

5

алгебра

19.10.

9 клас

Тарасова Д.

Святцева Т.В.

+

 

 

 

100

100

6

історія України

20.10.

9 клас

Тарасова Д.

Дяченко М.О.

+

 

 

 

100

100

7

українська мова

17.10.

9 клас

Зохно В.

Дяченко О.І.

 

 

+

 

100

0

8

алгебра

18.10.

9 клас

Зохно В.

Святцева Т.

 

 

+

 

100

0

9

історія України

19.10.

9 клас Зохно В.

Дяченко М.О.

 

+

 

 

100

100

10

українська мова

20.10.

9 клас

Миколаєнко Р.

Дяченко О.І.

 

 

+

 

100

0

Всього: 

 

 

 

Сер.

30 %

 

40 %

 

30 %

 

0 %

 

100%

 

70%

Проаналізувавши загальні показники виконання перевірочних робіт в учнів, які навчаються за індивідуальною формою можна зробити такі висновки:

 1. Найкращі показники у % відношенні за якістю знань показали учні 8 та 9 класів (Тарасова Д., Козирєв В.) – 100 % з математики, української мови та історії.
 2. Учні 9 класу – Зохно В. та Миколаєнко Р. мають посередні здібності до навчання – 0% якості знань з української мови та математики;
 3. Показник загальної успішності знань учнів школи високий – 100 %.
 4. Показник загальної якості знань – 70 %, що становить достатній рівень знань.

 

Висновки: на підставі аналізу й узагальнення матеріалів по перевірці було з’ясовано, що типовими факторами, які знижують успішність і ефективність організації навчально-виховного процесу за індивідуальною формою, можна вважати:

 • недостатність визначеної кількості годин на вивчення навчальних предметів інваріантної складової;
 • відсутність ставок гурткової роботи для вчителів будь-якого профілю (проблема малокомплектної школи);
 • недостатнє забезпечення процесу викладання навчальних предметів технічними засобами, зокрема засобами ІКТ та ППЗ;
 • не вирішення питання допрофільної та профільної освіти в сільській школі з малою наповнюваністю учнів, без паралельних класів.

 

Разом з цим, можна відмітити позитивні фактори, які впливають на поліпшення якості освіти, навіть в умовах індивідуального навчання:

 • зусилля педагогічного колективу школи спрямовані на реалізацію  особистісно орієнтованого підходу до навчання кожної дитини, створюється цілеспрямована система пізнавального та виховного спілкування, колективної взаємодії вчителя й учнів.
 • першочерговим завданням діяльності вчителів є діагностика рівня навчальних досягнень учнів на кожному етапі навчання, вивчення їх індивідуальних особливостей, розроблення індивідуальних стратегій навчання.
 • оскільки, використовуючи індивідуально-групову форму навчання, учитель працює з групою дітей (від 2 до 4 осіб), дозволяється взяти за основу індивідуальні навчальні плани з розрахунку на 1, 2, 3, 4 учнів  та розподіл годин за предметами, що здійснений з урахуванням розподілу годин, визначеному в Типовому навчальному плані (наказ Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 року №66 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 р.№132 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи»).

Аналіз відвідування учнями навчальних занять

у Нечволодівському НВК

у 2016/2017навчальному році.

 

На виконання ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2009 № 1175 «Про вдосконалення контролю за охопленням навчанням дітей і підлітків шкільного віку», листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.07.2012 № 1/11-10713 «Про охоплення навчанням дітей і підлітків шкільного віку», відповідно до Статуту Нечволодіського НВК Куп’янської районної ради Харківської області, з метою запобігання дитячої бездоглядності, пропусків уроків без поважних причин та вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей і підлітків шкільного віку в школі здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи. Класні керівники у «сигнальному» та класних журналах заповнюють щодня сторінку обліку відвідування учнями уроків. Черговий вчитель на кінець першого уроку кожного навчального дня підраховує кількість відсутніх по хворобі, з поважної причини, без поважної причини та о 10й годині в телефонному режимі передає до районного відділу освіти інформацію про кількість відсутніх учнів та причини відсутності. У кожному конкретному випадку відсутності учнів на заняттях невідкладно з'ясовуються причини, встановлюється місцеперебування дитини, інформуються батьки та особи, які їх замінюють.

Протягом року адміністрація НВК проводить співбесіди з класними керівниками 1 – 11 класів щодо стану відвідування учнями навчальних занять з наданням підтверджуючих довідок.

Таблиця щодо відвідування уроків учнями:

Клас

Пропущено всього

у т.ч. через хворобу

з поважних причин

Днів

Годин

Днів

Годин

Днів

Годин

 1.  

1-4 класи

332

1664

275

1271

57

393

 1.  

5-9 класи

69

414

50

300

19

114

 

 

Найбільше пропусків з поважних причин мають учні, що протягом року приймали участь: у спортивних змаганнях, конкурсах, турнірах районного рівня (накази та довідки на звільнення) та перебували на лікуванні (довідки додаються). На постійному контролі тримається стан поведінки і навчання учнів, схильних до пропусків уроків. Ведеться велика робота педагогічного колективу щодо роз’яснення законів та нормативних актів, які зобов’язують батьків нести адміністративну та кримінальну відповідальність за ухилення від навчання та виховання їх неповнолітніх дітей.

Слід зазначити , що в результаті цілеспрямованої роботи класних керівників та адміністрації школи вдалося знизити кількість уроків, пропущених  без поважних причин. 48% пропусків  підкріплено  довідками або заявами батьків , 47% пропусків пояснено хворобою  дітей, 5%-  пропуски з інших поважних причин. Колективом школи вжито заходів щодо збереження контингенту  учнів:

 • контроль за відвідуванням  занять ;
 • індивідуальна робота з учнями та батьками ;
 • робота ради профілактики тощо.

 

Саме тому в 2016/2017 н .р . необхідно взяти під персональний контроль стан відвідування учнями 10-х класів  навчальних занять.

Отже , у 2016/2017 н. р. з цього питання перед  колективом постають завдання:

класним керівникам 1 -9 –х класів та учителям -предметникам:

 • забезпечити постійний контроль за охопленням навчанням учнів та їх відвідування навчальних занять;
 • активно застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації учнів до навчання;
 • на кожному уроці контролювати відвідування учнями навчальних занять;
 • у кожному конкретному випадку відсутності учнів на заняттях невідкладно з’ясувати причини, встановлювати місце перебування дитини, інформувати батьків або осіб, які їх заміняють;
 • у разі якщо причиною невідвідування учнем занять є конфлікт в учнівському колективі, залучати психологічну службу районного відділу освіти,  надавати психологічну допомогу та вживати заходів для усунення конфліктної ситуації;
 • у випадку , якщо учень систематично або тривалий час не відвідує школу без поважних причин, залучати до виховної роботи з ним службу у справах дітей, а в разі необхідності – кримінальну міліцію у справах неповнолітніх ;
 • активно використовувати педагогічний потенціал батьківських комітетів і громадських організацій для впливу на учнів, які без поважних причин пропускають навчальні заняття.

 

Практика та екскурсії

За рішенням педагогічної ради (протокол № 6 від 29.08.2016) навчального закладу навчальна практика не проводилася, але години навчальної практики, які були використані для реалізації навчальних програм предметів навчального плану, зокрема навчальних екскурсій, у т.ч. практикумів з фізики, хімії, інформатики, географії, практичних занять на місцевості з математики, були оцінені та виставлені до класних журналів. Екскурсії та практика дала можливість школярам використати набуті знання й уміння для пошуку вирішення проблем у змінній ситуації, бачити нові можливості застосування об’єктів, підвищити вмотивованість навчання, розвинути навички самостійної роботи.

 

Результативність участі учнів у міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних олімпіадах, турнірах, конкурсах МАН (за останні 4 роки)

Результати участі в ІІ етапі Всеукраїнській учнівській олімпіаді

з базових дисциплін (І-ІІІ місце)

Предмет

2014/2015 н. р.

2015/2016 н.р.

2016/2017 н.р.

Українська мова та література

2

2

1

Історія

1

1

1

Географія

1

1

0

Правознавство

1

1

1

Англійська мова

1

1

0

Інформаційні технології

0

0

0

Астрономія

1

0

0

Фізика

0

1

1

Математика

1

1

0

Трудове навчання

0

0

0

Всього

8

8

4

 

Участь учнів у І та ІІ етапах конкурсі – захисті науково – дослідницьких робіт Малої академії наук України.

 

Відділення

Секція

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Філософія та суспільствознавство

теологія, релігієзнавство та історія релігії

1

1

1

Історія

Історичне краєзнавство

1

1

-

Фізика

Астрофізика

-

-

-

Українська література

фолькльористика, літературознавство, мистецтвознавство

1

-

-

Українська мова

 

мовознавство

-

1

-

Всього:

2

3

1

Переможці І (районного) етапу конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт МАН України.

1

3

1

Переможці ІІ (обласного) етапу конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт МАН України

1

2

1

           

 

Аналіз роботи з питання виконання мовного законодавства

 

Реалізовані практичні заходи щодо впровадження в закладі мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної. Навчально-виховний процес здійснюється українською мовою.

Щодо виконання Закону України «Про засади державної мовної політики» та статті 10 Конституції України слід зазначити, що школа є закладом з українською мовою навчання. Протягом року проводилася роз'яснювальна робота серед батьків, учнів та вчителів щодо виконання Закону України «Про засади державної мовної політики». Щорічно перевіряється виконання цього Закону та статті 10 Конституції України. Всі вчителі школи вільно володіють державною мовою. Документація закладу ведеться українською мовою. У кожному класі оформлені куточки державної символіки. Викладання української мови та літератури проводиться за державними програмами, згідно інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти та науки України щодо вивчення шкільних дисциплін у 2016/2017 навчальному році. В НВК дотримується єдиний мовний режим. Усі виховні заходи проводяться українською мовою. Учні закладу брали участь у конкурсах ораторського мистецтва, імені Петра Яцика, олімпіадах з української мови та літератури. У березні проведений тиждень української мови та літератури, присвячений Т. Г. Шевченку. Брали участь у заходах, присвячених Дню народження Т.Г.Шевченка. Українська мова у школі викладається вчителями-спеціалістами. Щорічно адміністрація школи проводить перевірку стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з української мови. Результати перевірок та стан реалізації Програми заслуховуються на педагогічній раді і нарадах при директорові. У школі ефективно працює методичне об'єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу, на засіданнях якого проводиться робота по підвищенню рівня фахової майстерності вчителів української мови. У 2-9 класах здійснюється викладання російської мови.

 

 

Виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту»,

ст. б Закону України «Про загальну середню освіту»

 

На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000    № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 № 406 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного віку, які проживають у мікрорайоні закладу та отримання ними повної загальної середньої освіти.

Кількість учнів за територією обслуговування в 2013/2014 н. р.

45

Кількість дітей за територією обслуговування у 2014/2015 н. р.

43

Кількість дітей за територією обслуговування у 2015/2016 н. р.

47

Кількість дітей за територією обслуговування у 2016/2017 н. р.

52

 

 

Всі діти шкільного віку мікрорайону школи охоплені навчанням, із 52 дітей мікрорайону, що підлягають навчанню, у школі навчалося 30 учнів  мікрорайону та 18 з інших мікрорайонів. 12 дітей, що навчалися за межами школи, мають довідки з місця навчання. Протягом навчального року у школі здійснювався щоденний облік відвідування учнями навчальних занять. Аналіз стану відвідування проводився на нарадах при директорі. Пропусків учнями навчальних занять без поважних причин не було.

Реалізація програми «Обдарована молодь»

Одним з основних принципів роботи школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадженню в життя цього принципу сприяє спільна діяльність учнів та педагогів. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому розвитку.

З цією метою щорічно поповнюється інформаційно-аналітичний банк «Обдарована молодь». У 2016/2017 н. р. він нараховує 6 учнів, з них:

 • Академічного навчання та інтелектуальної обдарованості - 2 учні;
 • спортивної та психомоторної діяльності - 1 учень.

У школі створені відповідні умови для розвитку творчої обдарованості учнів. Робота направлена на виконання комплексної програми «Обдарована молодь». Програмою передбачено розвиток творчих здібностей школярів, формування інтелектуальної еліти в школі, створення умов для стимуляції та самореалізації учнів.

Про результативність роботи з обдарованою молоддю свідчить наступна таблиця:

№ з/п

П.І.Б учня

Дата народження

Клас

Напрямок

Результативність

1

Тарасова Дар’я Василівна

21.08.

2002

9

Академічного навчання; інтелектуальний

Похвальні листи за високі досягнення у навчанні, 2010, 2011, 2012; 2013; 2014, 2015,2016 рр.

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка - ІІ місце;

У 2016/2017 н.р. у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, досягнення ІІ етапу:

Укр.мова - ІІІ місце

Історія - ІІІ місце

Переможець щорічного районного конкурсу «Учень року  - 2016» у номінації «Творча особистість».

МАН: Теологія, релігієзнавство та історії релігії. Тема «Іоанно-Богословський храм села Курилівки-перлина Куп’янщини»

районний етап: І місце.

Переможець конкурсу творчих робіт за мотивами мікромініатюр М.С.Сядристого «Погляд крізь час» - І місце у середній віковій групі, номінація «Копія».

Переможець конкурсу творчих робіт "Новорічний вертеп"

2.

Маширов Микита Олександрович

06.04.

2004

6

Академічного навчання,

психомоторної діяльності, спортивний

- Похвальні листи за високі досягнення у навчанні: 2013; 2014, 2015, 2016 рр.

- Переможець щорічного районного конкурсу «Учень року  - 2016» у номінації «Кращий спортсмен».

- Високий рівень навчальних досягнень з навчальних предметів,

- Дипломи різного ступеня у відкритих Всеукраїнських турнірах серед юнаків з вільної боротьби (вагою до 35 кг).

 - Переможець конкурсу творчих робіт за мотивами мікромініатюр М.С.Сядристого «Погляд крізь час» - ІІІ місце у середній віковій групі, номінація «Малюнок».

3.

Луганський Богдан Романович

29.11.

2005

5

Академічного навчання; інтелектуальний

 – Похвальні листи за високі досягнення у навчанні: 2015, 2016 рр.

- УІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка - ІІ етап: ІІІ місце

 

Усі учні навчального закладу протягом 2016/2017 навчального року були задіяні у навчально - виховному процесі, мали доручення, залучалися до участі у конкурсах різного рівня. Рівень активності та ефективності участі класів у виховних заходах високий.

Вчителями школи проводиться дослідження рівня готовності до навчання; рівня сформованості знань і вмінь. Проведені психолого-педагогічні дослідження рівня сформованості теоретичного мислення випускників школи І ступеня. Розроблена пам'ятка для батьків і вчителів, які працюють з обдарованими учнями.

Зібрано нормативні документи, що регламентують роботу з обдарованими учнями. Документи зберігаються в методкабінеті.

З метою розвитку творчих здібностей учнів щороку проводиться розробка варіативної частини навчального плану. Певна частина годин використовується для проведення додаткових індивідуальних занять, працювали спецкурси, курси за вибором та факультативи – робота яких була спрямована на розвиток творчих здібностей учнів.

Проведено шкільні предметні олімпіади. У І семестрі 2016/2017 навчального року взяли участь у ІІ  та ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

 

з/п

Базова дисципліна

ПІБ учня

клас

Результативність

1

УІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка

Тарасова Дар’я

9

ІІ етап: ІІ місце

2

УІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка

Луганський Богдан

5

ІІ етап: ІІІ місце

3

Укр. мова

Тарасова Дар’я

9

ІІ етап: ІІІ місце

 

4

Історія

Тарасова Дар’я

9

ІІ етап: ІІ місце

 

5

МАН: Теологія, релігієзнавство та історії релігії. Тема «Іоанно-Богословський храм села Курилівки-перлина Куп’янщини»

районний етап

обласний етап

 

Тарасова Дар’я

9

 

І етап: І місце

ІІ етап: ІІ місце

6

Районна виставка-конкурс писанкарства «Різдвяна писанка»

Тарасова Дар’я

 

Федоренко Поліна

Сірий Ярослав

9

 

1

1

районний етап:

І місце

ІІІ місце

ІІІ місце

7

Районна виставка юних природо охоронців «Зимовий вернісаж»

Тарасова Дар’я

 

Федоренко Поліна

Сірий Ярослав

9

 

1

1

районний етап:

І місце

ІІ місце

ІІ місце

8

Районний фотоконкурс «Територія пригод»

Маширов Микита

 

Тарасова Дар’я

 

7

 

9

І місце

 

І місце

9

Фестиваль дитячої та юнацької творчості «Весняні барви -2017» : - у номінації «Солісти-вокалісти»;

- у номінації «народні танці» у віковій категорії 6-10 років

 

 

Тарасова Дар’я

 

 

танцювальний колектив

 

9

 

 

ІІІ місце

 

 

ІІІ місце

10

 • онкурс «Погляд крізь час» за мотивами мікромініатюр М.С.Сядристого

Маширов Микита

 

 

 

 

Тарасова Дар’я

 

7

 

 

 

 

9

ІІІ місце у середній віковій групі, номінація «Малюнок».

І місце у середній віковій групі, номінація «Копія»

 

 

 

Участь у Всеукраїнських інтерактивних конкурсах:

 

Назва

Кількість учасників

клас

Результативність

Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч

6

3 клас – 1 учня

4 клас – 2 учня

5 клас – 3 учень

Золотий сертифікат – 6 шт.

Всеукраїнський інтерактивний конкурс з природничих наук «Колосок»

6

3 клас - 2 учня

4 клас – 2 учня

5 клас – 2 учня

Срібний сертифікат  -3 шт.

Всеукраїнський інтерактивний математичний конкурс «Кенгуру»

4

4 клас – 2 учня

5 клас – 2 учня

Достатній рівень - 2

 

Проведена робота з обдарованими дітьми по підготовці до участі у науково-дослідницькій роботі у МАН. У 2016/2017 навчальному році учениця 9 класу Тарасова Дар’я (вчитель історії Дяченко М.О.) захищала науково-дослідницьку роботу з історії та зайняла І місце у районному етапі, ІІ місце в обласному етапі конкурсу – захисті науково-дослідницьких робіт МАН.

У школі проводиться достатня кількість заходів, спрямованих на виховання та всебічний розвиток учнів.

 

Контрольно-аналітична діяльність

У 2016/2017 н. р. адміністрацією школи, у відповідності до річного плану внутрішкільного контролю,  проведено:

 1. Дві перевірки ведення ділової документації в школі;
 2. Здійснено перевірки стану вивчення викладання предметів: з всесвітньої історії, з математики, з української мови та літератури, з природознавства, російської мови.
 3. Перевірено рівень вихованості та навченості учнів (класно-узагальнюючий контроль)  у 2 класі, наступність у навчанні учнів 5 класу, навчально-виховну роботу у школі І ступеня, адаптації шестирічних дітей до навчання в школі, проведено персональний контроль роботи учителів, які атестуються.
 4. Проведено семестрові та річні контрольні роботи адміністрації школи з української мови і математики.
 5. Перевірку роботи педагогічного колективу з охорони  життя і здоров’я  дітей.
 6. Перевірку стану цивільної оборони у школі.
 7. Здійснено вивчення виконання Програм, Указів Президента, Законів України:
  • Закону України «Про охорону дитинства»;
  • ст. 10 Конституції України, Закону України «Про мови», Програми розвитку і функціонування української мови;
  • Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;
  • ст. 35 Закону України «Про освіту»;
  • Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу.

Щомісяця контролювалося ведення класних журналів та журналів спецкурсів, факультативів, гуртків, відвідування школи учнями. Перевірялися питання  ведення щоденників та зошитів учнів, особових справ, техніки читання.

Протягом навчального року здійснювався систематичний контроль за виконанням вчителями школи навчальних програм і планів. На підставі проведених перевірок адміністрацією школи складаються довідки і двічі на рік (після І та ІІ семестрів) видаються відповідні накази. Питання стану виконання навчальних програм  заслуховується на нарадах при директорові після закінчення кожної навчальної чверті. На кінець 2016/2017 н. р. навчальні програми і плани виконано у повному обсязі.

За підсумками перевірок підготовлені довідки, накази, які заслухані на засіданнях педагогічної ради, засіданнях методичного об'єднання вчителів -предметників, на нарадах за участю директора.

Українська мова

Предмет українську мову та літературу в школі викладає Дяченко О.І. – вчитель, що має педагогічне звання «Старший вчитель», 26 років педагогічного стажу, освіта вища. Дяченко О.І. забезпечує глибокі знання учнів. Уроки цікаві, змістовні, якісно побудовані. З відвіданих уроків 94% проведено на високому методичному рівні, 6 % - на достатньому.

Рекомендації:

 1. Вчителю української мови та літератури Дяченко О.І.

1). Більше приділяти увагу на вивчення теоретичних питань з української мови та літератури (вивчення правил, визначень, художніх засобів, тощо).

2). Залучати більше учнів до роботи з додатковою літературою.

3). Працювати над збагачення мовлення учнів з погляду лексичної та граматичної будови, розвитку інтелекту тощо.

4). Проводити індивідуальну роботу з української мови та літератури з учнями, які засвоїли програмовий матеріал з окремих тем на середньому рівні.

5). Спонукати учнів до розвитку свого обдарування та залучати до участі у Всеукраїнських, міжнародних конкурсах та олімпіадах.

6). Продовжувати роботу над методичним оснащенням кабінету.

 

Історія та правознавство

         Дяченко М.О., учитель вищої категорії, має педагогічне звання «Старший вчитель», педагогічний стаж – 22 роки, освіта вища. Із відвіданих уроків 92 % проведено на високому та достатньому науково-методичному рівні.

Рівень навчальних досягнень учнів:

З історії України та всесвітньої історії: на високому та достатньому рівні – 69%;

із правознавства: на високому та достатньому рівні  - 64%, на середньому рівні – 36 %

     Аналіз відвіданих уроків показав, що вчителем упроваджуються інтерактивні, проектні та інформаційні технології навчання.

     На уроках Дяченка М.О. відсутня одноманітність у структурі та методиці, учні виявляють своє історичне мислення в процесі вивчення нового матеріалу чи його закріплення. Учитель велику увагу приділяє не стільки оцінюванню обсягу матеріалу, що залишається в пам’яті, скільки вмінню його аналізувати, узагальнювати, активно використовувати, умінню самостійно здобувати знання, вести пошуково-дослідницьку роботу. Створює на уроках атмосферу зацікавленості; спільного пошуку вирішення навчальних проблем, при формуванні предметних компетентностей учнів  велику увагу приділяє тематичним презентаціям, схемам, таблицям, картам.

     Високий рівень пізнавальної активності школярів забезпечується ним через особистісно зорієнтований тип  стосунків учителя й учнів, діалогічну побудову уроку, навчальні дискусії, навчально-пізнавальні ігри, лабораторно-практичний метод роботи з документами. Самостійна пошукова діяльність учнів простежується через використання учителем пролонгованого навчання. Дяченко М.О. залучає школярів до науково-дослідницької діяльності, до створення комп’ютерних презентацій, до активного використання мережі Internet при підготовці до уроків з ІКТ-супроводом. Особливо вдалими в практиці роботи вчителя є уроки узагальнення і систематизації знань із використанням активних форм і методів навчання, що забезпечують максимальну самостійність та творчість учнів. Цікаво проходять тижні історії та правознавства з використанням інтерактивних технологій та інші форми позакласної роботи з предмета.

     Уся система роботи вчителя спрямовується на виконання програм, якість викладання та формування компетентностей.

     Щорічно в школі проводиться шкільна олімпіада з історії, правознавства. Також учні школи беруть участь у районних олімпіадах з історії та правознавства. Є переможці районного та обласного етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії. Сім років поспіль вихованці Дяченка М.О. стають переможцями районного та обласного етапів Всеукраїнського конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт членів МАН України.

Результати такі:

 

2010/2011 н.р.

2011/2012 н.р.

2012/2013 н.р.

2013/2014 н.р.

2014/2015 н.р.

2015/2016 н.р.

2016/2017 н.р.

 

 

МАН

обласний етап

ІІ місце

Секція: історичне краєзнавст-во

ІІ місце

Секція: релігієзнавство та історія релігій

ІІ місце

Секція: історичне краєзнавство

ІІ місце

Секція: історія України

ІІ місце

Секція: релігієзнавство та історія релігій;

 

ІІІ місце

Секція: історичне краєзнавство

ІІ місце

Секція: релігієзнавство та історія релігій

ІІ місце

Секція: релігієзнавство та історія релігій

Олімпіа-ди:

районний

етап

обласний етап

І м., ІІ м. -історія;

І м. - право

І м. – право

І м. -історія

ІІІ м. - право

ІІІм. – право;

ІІІ м. - історія

Ім. – історія

ІІІ м. - право

 

 

ІІ місце

історія

Ім. – історія

ІІ м. - право

ІІ м. - історія

 

Рекомендації:

1. Відзначити результативну роботу вчителя.

2. Навчати учнів використовувати різні джерела історичних знань, з розумінням їх особливостей, умінню критично оцінювати історичні факти та діяльність історичних діячів.

         План внутрішкільного контролю за навчальний рік виконано.

 

Пропозиції

щодо подальшого викладання предметів галузі «Математика», «Українська мова», «Історія України» та «Англійська мова»

та покращення якості та змісту навчально-виховного процесу:

 

 • під час секційних засідань та семінарів запланувати розгляд питань, пов’язаних із викладанням математики, української мови та літератури , історії України в 5-10-х класах за новими програмами та підручниками
 • звернути увагу на вивчення тем, що вивчаються у 5-6 класах, які включено до тем зовнішнього незалежного оцінювання, зокрема: «Комбінаторні задачі», «Дроби і поняття числа», «Пропорційність», «Модуль числа», «Аналіз даних»; у 7-9 класах з тем - «Розв’язування рівнянь з параметрами», та повторення цих тем при підготовці учнів до зовнішнього оцінювання навчальних досягнень;
 • з метою підготовки учнів до ДПА та ЗНО при оцінюванні навчальних досягнень в усіх класах слід використовувати різноманітні типи тестів, але враховувати те, що б в кожному тесті повинно бути 1-2 завдання з розгорнутою відповіддю;
 • вчителям доцільно запропонувати учням, починаючи з 5 класу, вести спеціальні словнички, куди вони будуть записувати переклад усіх математичних, історичних термінів українською мовою;
 • звернути особливу увагу на впровадження вчителями математики, історії України, української мови ІКТ у навчальний процес як одну з умов підвищення якості знань, умінь і навичок учнів;
 • широко залучати учнів до участі в олімпіадах, МАН, конкурсах, турнірах із метою виявлення талановитих школярів, розвитку їх творчого потенціалу;
 • вчителям – предметникам опрацювати завдання із предметів, що є складовими міжнародного дослідження PISA – 2018;
 • ШМО приділяти більшу увагу плануванню методичної діяльності, виявленню, вивченню, узагальненню та поширенню ППД, запровадженню різних форм обміну досвідом роботи вчителів.

 

 

 

Організація методичної роботи та її результативність.

У 2016/2017 навчального року організаційно-методична робота в НВК здійснювалася з урахуванням єдиної педагогічної теми «Підвищення якості освіти, оновлення змісту і форми організації навчально-виховного процесу через удосконалення творчої співпраці вчителів та учнів», над розв’язанням якої працювали педагоги у навчальному закладі.

Відповідно до наказу по НВК від 01.09.2016 № 130  «Про структуру та організацію методичної роботи в закладі у 2016/2017 навчальному році» визначено структуру організаційно-методичної роботи з учителями та вихователями дошкільного навчального закладу, її основні напрями реалізації: сформульовано також методичну тему «Формування професійної мобільності педагогічних працівників навчального закладу в умовах упровадження нових державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, базового компоненту дошкільної освіти», у навчально-виховному комплексі наявна така структура організаційно-методичної роботи: методична рада, 4 методичних об’єднання (початкових класів; вчителів предметів суспільно-гуманітарного циклу; вчителів предметів природничо-математичного циклу; класних керівників), сформовано персональний склад методичної ради (5 осіб), затверджено перелік методичних об’єднань, графік проведення відкритих уроків учителями, проведення декад педагогічної майстерності.  Згідно з посадовою інструкцією заступник директора з навчально-виховної роботи координує методичну роботу.

З метою своєчасного контролю за самоосвітою вчителів у міжатестаційний період у навчальному закладі ведеться «Особова методична картка педпрацівника».

Адміністрація НВК своєчасно здійснює контроль за станом викладання базових навчальних предметів. У минулому навчальному році вивчено досвід роботи вчителя Дяченка М.О. із питань залучення учнів до позакласної краєзнавчої роботи та підготовки і участь їх у науково-дослідницьких проектах, конкурсах. Сплановано та проводилася методична робота з педагогічними працівниками школи за диференційованим принципом (творчі групи-залежно від рівня кваліфікації, що мають учителі), а також проводиться методична робота з вчителями у міжкурсовий період. Заступник директора з навчально-виховної роботи Дяченко О.І. аналізує результативність організаційно-методичної роботи за результатами навчального року, про що свідчить «Аналіз стану методичної роботи» підрозділу «Додержання Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» розділу «Аналіз роботи Нечволодівського НВК за минулий навчальний рік та завдання на 2015/2016 навчальний рік» плану роботи НВК на 2016/2017 навчальний рік. Також у розділі «Методичне забезпечення» спланована організаційно-робота з різними категоріями педагогічних працівників, членами предметних методичних об’єднань.

Протягом навчального року адміністрація навчально-виховного комплексу видавала накази, що регламентують організаційно-методичну роботу з педагогічними працівниками, перевірку та результати стану навчання певних навчальних предметів. Така робота передбачена підпунктом «Організаційна діяльність» та підпунктом «Контрольно-аналітична діяльність» розділу «Управління та громадське самоврядування загальноосвітнього навчального закладу» плану роботи НВК на 2016/2017 навчальний рік. Так, у 2016/2017 навчальному році видано накази «Про структуру та організацію методичної роботи в закладі у 2016/2017 навчальному році», «Про затвердження плану заходів щодо усунення недоліків виявлених під час вивчення діяльності закладу з організованого початку 2016/2017 навчального року», «Про результати перевірки виконання програмових вимог дошкільниками на початок 2016/2017 навчального року», «Про підсумки вивчення стану навчання української мови та літератури учнів 5-7-х класів», «Про підсумки вивчення стану навчання математики учнів 5-7-х класів», «Про результати перевірки дошкільного підрозділу з питань організованого початку навчального року», «Про підсумки вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів із всесвітньої історії», «Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з природознавства», «Про результати перевірки стану навчання 3-5 та 7-го класів з російської мови», «Про результати ХУІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім.. П.Яцика в навчальному закладі», «Про результати проведення І етапу УІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г.Шевченка».

Адміністрація проводить двічі протягом навчального року контроль за станом виконання вчителями навчальних програм із предметів інваріантної складової робочого навчального плану (довідки додаються).

Навчально – виховний  процес у дошкільній групі у 2016/2017 н.р. був спрямований на особистісне орієнтування діяльності педагогів, гуманізацію та гуманітаризацію освіти, інтеграцію її змісту, виховання  всебічного розвиненої особистості, розвиток почуття власного я, формування природничо – наукової картини світу, на реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання. Але найголовнішим залишається створення безпечних та комфортних умов для всебічного розвитку дитини, її подальшої адаптації у дорослому житті. Також дуже важливе місце посідало питання формування готовності старших дошкільників до навчання у школі І-го ступеня.

У 2016/2017 н.р. навчально – виховний процес здійснювався на дошкільних групах за програмою розвитку дитини дошкільного віку та «Українське дошкілля», керуючись основними вимогами Базового компонента.

В жовтні на базі нашого НВК проведено районний семінар для вчителів початкових класів та вихователів ДНЗ «Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу з дітьми старшого дошкільного віку ДНЗ та ЗНЗ».

Проведені такі методичні наради за участю заступника директора з навчально-виховної роботи:

– про організацію та проведення шкільного фестивалю методичних ідей та конкурсу «Вчитель року»;

– методичні рекомендації щодо реалізації шкільної проблеми

Проведені такі методичні наради за участю заступника директора з виховної роботи:

– зміст і завдання навчально-виховного процесу на 2016/2017 навчальний рік;

– семінар на тему: «Запровадження нових Державних стандартів загальної середньої освіти та перехід у 1-4-х  та 5-8-х класах та навчання за новими программами, виконання Базового компоненту дошкільної освіти»;

Протягом останніх п’яти років у навчально-виховному комплексі були призери ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових навчальних предметів. Учнів навчального закладу залучено до участі в інтерактивних предметних конкурсах і фестивалях. У 2016/2017 навчальному році учні НВК мають досягнення.

Особливістю здійснення організаційно-методичної роботи у школі є те, що вона обумовлена специфікою організації навчально-виховного процесу.

Під час вивчення стану методичної роботи в НВК відвідано уроки з української мови та літератури, математики, природознавства, російської мови та уроки у початкових класах (4 клас – вчитель Рибіна Л.В., 1 клас – вчитель Павлюк Н.О., 3 клас – вчитель Святашова Н.І., 2 клас – вчитель Пікалова Ю.В.). Із них 8 проведено на високому та достатньому науково-методичному рівні; 6 – на середньому). Учителі, в яких відвідано уроки, використовували під час проведення навчання учнів інформаційні засоби навчання з відповідними презентаційними навчальним матеріалами відповідно до теми та типу уроків. Метою відвідування уроків було надання методичної допомоги вчителям щодо якісного їх проведення, забезпечення якісного викладання предметів.

Ознайомлення з таким напрямом роботи як підготовка вчителя до проведення уроків свідчить, що всі педагогічні працівники (100 %) вміють формулювати мету та очікувані результати уроків, визначати їх тип, форми проведення.

З метою презентації педагогічного досвіду вчителів школи, сприяння тісному співробітництву між різними категоріями педагогічних працівників було проведено:

- у жовтні – тиждень  педагогічної майстерності;

- у листопаді, березні – тиждень педагогічної творчості вчителів, що атестуються;

- у грудні – тиждень майстерності молодого вчителя.

Ефективній реалізації методичної роботи сприяло забезпеченню навчально-виховного процесу персональним комп’ютером (ноутбук) у переважній більшості педагогічних працівників. Усі педагогічні працівники пройшли атестацію на вміння користуватися персональним комп’ютером при підготовці та проведенні уроків і виховних заходів. У школі протягом 2016/2017 навчального року поновлено навчальні кабінети, що дозволяє використовувати їх матеріально-технічну та методично-дидактичну базу для ефективного здійснення навчально-виховного процесу.

Організована робота з атестації педагогічних працівників. У цьому навчальному році на підставі пункту 2.10 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 06.10.2010 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 року за № 1255/18550 буде проведена атестація одного педагогічного працівника Нечволодівського НВК атестаційною комісією на базі Грушівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Згідно з річним планом було організовано взаємовідвідування уроків вчителів школи. На базі КВНЗ ХАНО вчителями школи пройдено курси підвищення кваліфікації: Дяченко М.О. з історії, Нечвоглод О.А. з математики; пройдено спецкурси: Святцева Т.В. з математики, Дяченко М.О. з природознавства, Дяченко О.І. як заступник з НВР. 2 вчителя (Пікалова Ю.В. – вчитель початкових класів та Ласкін Д.М. – вчитель англійської мови) та 1 вихователь (Маширова Ю.О. – вихователь дошкільного підрозділу НВК) закінчили навчання у ВНЗ та отримали вищу освіту.

         Вчитель початкових класів Пікалова Ю.В. брала участь у фахових конкурсах «Учитель року» та «Кращий вихователь Харківщини»

Вчителі школи брали участь у роботі не тільки шкільних, а й районних методичних об’єднань. Знайомилися з досвідом роботи вчителів шкіл району та області.

В цілому методичну роботу школи вважати доброю, але слід звернути увагу на реалізацію таких питань:

 1.  Методичній раді приділяти більше уваги роботі з вивчення і узагальнення передового досвіду вчителів навчального закладу.
 2. Вчителям-предметникам систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти.
 3. Вчителям-предметникам покращити роботу з підготовки учнів до участі у конкурсах різних рівнів, Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та до участі у дослідницькій роботі МАНу.
 4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи систематично працювати над підвищенням рівня методичної роботи в НВК.

 

Виховна робота закладу

Виховна робота у Нечволодівському НВК у 2016/2017н.р. була спрямована на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», наказів Міністерства з питань виховної роботи від 07.09.2000 №439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України»;  наказів Міністерства освіти і науки України  від    16. 06. 2015 р.    № 641 «Концепція національно – патріотичного виховання дітей та молоді»; від 01.02.10 № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми», від 29.03.10 №255 «Про виконання законодавчих вимог у зв’язку із прийняттям Закону України від 21 січня 2010 року № 1824 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв», від  30.12.10  № 1313 «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11. 2010 №2140 (План заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки), від 30.12.10 №1312 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!», від 24.11.09 № 1061/4128 «Про проведення щорічного Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я», від 16.12.11 №1443/779 «Про затвердження Положення про Всеукраїнську військово-патріотичного спортивну гру «Зірниця», від 20.12.11 №1459 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс – «Класний керівник року», від 11.06.12 № 677 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту з формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві», від 19.07.12 № 827 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року» та інструктивно-методичних листів від 11.04.11 № 1/9-259 щодо посилення боротьби проти розповсюдження та вживання психоактивних речовин, від 27.07.12 № 1/9-530 «Щодо виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі засобами позакласної роботи», «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», державних, обласних і районних програм та плану роботи закладу на 2016/2017 навчальний рік з метою реалізації виховної мети «Формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості в умовах сьогодення».

Головна увага приділялась створенню оптимального соціально-культурного мікроклімату в колективах, який сприяв формуванню творчої особистості учнів через організацію різноманітних форм виховної діяльності.

Для реалізації цих завдань у навчальному закладі розроблено план виховної роботи НВК, класні плани виховної роботи, план методичного об’єднання класних керівників. Заклад працював над вирішенням визначених завдань.

Адміністрацією НВК та відділом освіти здійснювався щоденний  контроль за відвідуванням учнів, проводилися спільні профілактичні рейди зі службою у справах дітей, ювенальною превенцією в рамках Рейду «Уроку». У 2016/2017 навчальному році у  навчальному закладі не було учнів, які не приступили до навчання. Проте, залишалися випадки відсутності учнів за поясненнями батьків, яких можна було б уникнути. Адміністрацією НВК вживалися заходи  щодо зменшення кількості учнів, відсутніх з поважної причини за поясненнями батьків.

Протягом 2016/2017 навчального року в НВК були проведені традиційні тематичні дні та предметні тижні: День Знань, День фізкультурника, День вчителя, Всесвітній День прав людини, День пам’яті жертв Голодоморів, День інвалідів, Всесвітній День боротьби зі СНІДом, Тижні правової освіти населення, Тиждень протидії торгівлі людьми.

Адміністрацією здійснювався контроль за станом дитячої злочинності. Учнів, які знаходяться на обліку у ВКМССД немає.

У навчальному закладі ведеться постійна профілактична робота з попередження та профілактики правопорушень та злочинності. Складено план спільних заходів зі  службою у справах дітей, сектором ювенальної превенції. Згідно плану та графіка органами внутрішніх справ, фахівцями служби у справах дітей, центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді проводилися профілактичні виїзди, бесіди. Організовано співпрацю з медичними працівниками (лікарем – наркологом, гінекологом, проводяться профілактичні виїзди, бесіди, лекції). Адміністрація НВК залучає також спеціалістів психологічної служби відділу освіти для проведення консультацій з батьками та корекційної роботи з учнями з групи ризику.

Протягом 2016/2017 навчального року значна увага приділялась правовому вихованню учнів. В рамках Тижнів правової освіти населення (жовтень, грудень 2016 року), було проведено Всеукраїнський урок на тему «Права людини», виховні заходи, бесіди, засідання круглих столів, брейн-ринги, правовий лекторій для школярів, організовано роботу районного правознавчого клубу Правознавець», виставки у шкільній бібліотеці. Представниками районної служби у справах дітей була проведена перевірка стану виховної роботи та ефективності заходів з питань попередження правопорушень і злочинів серед учнів Нечволодівського НВК, складено довідку та визначено, що робота в навчальному закладі проводиться на належному рівні.

Протягом навчального року проведена наступна право-виховна робота:

 • проводилася акція «Хай буде мир над Україною»;
 • брали участь у районному конкурсі «Напиши листа захиснику Батьківщини», дві роботи були відзначені дипломами ІІ та ІІІ ступенів;
 • в рамках Тижня української мови наші діти знайомилися з традиціями та звичаями українського народу, декламували вірші українських поетів, брали участь у вікторині знавців української мови тощо;
 • у лютому серед учнів НВК проводився «диктант єдності» з нагоди святкування Міжнародного дня рідної мови. Тема диктанту – «Україна - наша земля, наша Батьківщина»;
 • щороку у березні проводяться заходи, присвячені Шевченківським дням: тематична лінійка, години спілкування, усний журнал «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття!..», конкурс декламаторів віршів Т.Г.Шевченка, перегляд фільмів про життя та творчість Великого Кобзаря;
 • з ініціативи учнів НВК пройшов вечір «З Україною в серці»;
 • щороку проводяться заходи до Дня Соборності України;
 • традиційними стали Тижні патріотичного виховання, присвячені Дню визволення Куп’янщини та Дню Перемоги, під час якого проходять зустрічі з ветеранами війни, уроки мужності, проведення мітингу біля братської могили сел;
 • 20 лютого у закладі відбувся День пам’яті Небесної Сотні;
 • традиційно напередодні 9 травня у НВК проходить Тиждень пам’яті;
 • виготовлено стенд «Куп’янщина пам’ятає своїх героїв»;
 • учні захищали честь НВК на районних змаганнях з дитячо – юнацької військово – патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), де посіли ІІ місце зі стрільбі з пневматичної гвинтівки;
 • до Дня українського козацтва проводяться шкільні змаганнях серед з війського-прикладних видів спорту. До Дня Збройних Сил України проводяться  шкільні змагання зі стрільби з пневматичної гвинтівки;
 • у кінці травня в НВК планується започаткувати традицію проведення Дня вишиванки, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого одягу. Цю ідею підтримали як учні, так і учителі.
 • проводився конкурс читців поезій українських авторів « Україно моя, моя люба Вкраїно! » У виконанні юних читців звучать вірші про красу рідного краю, про славне минуле і складне сьогодення нашої країни, вірші - освідчення в любові до Батьківщини.

Враховуючи, що патріотичне виховання має здійснюватися не лише в позаурочній діяльності, але й на кожному уроці, вчителями початкових класів, української мови та літератури, музики практикуються каліграфічні хвилинки патріотичного спрямування, вивчення віршів та пісень українських авторів, вікторини - бесіди «Україна – єдина країна». На уроках історії, географії, правознавства використовуються інформаційні матеріали з сьогодення України, елементи правової абетки з метою підвищення правосвідомості учнів, краєзнавчі матеріали.

Протягом навчального року було організовано всеобуч для батьків з питань правової освіти населення, виконання батьківських обов’язків, відповідальності за життя та збереження здоров’я дітей, профілактики жорстокого поводження з дітьми та насильства в сім'ї, протидії ксенофобським проявам, профорієнтації, протидії торгівлі людьми,профілактичні індивідуальні бесіди з батьками учнів.

У НВК проводився Тиждень протидії торгівлі людьми. З учнями проведено заходи з профілактики торгівлі людьми, протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації, єдині Уроки гендерної рівності, протидії насильству в сім’ї.

Проводилася краєзнавча робота: працював «Історико-краєзнавчий» гурток, учні залучались  до науково-дослідницької роботи на краєзнавчу тематику. Маширов Микита, учень 7 класу став лауреатом Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина- Україна». Учениця 9 класу Тарасова Дар’я посіла І місце у І етапі та ІІ місце в ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН в секції «Теологія, релігієзнавство та історії релігії» з темою «Іоанно-Богословський храм села Курилівки-перлина Куп’янщини».

Формування здорового способу життя здійснювалось через санітарно-просвітницьку роботу, проведення районних, загальношкільних акцій, фестивалів, конкурсів.

У НВК проводилась активна робота з профілактики шкідливих звичок, попередження тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв, наркотичних та психотропних речовин: проводилась лекційна робота з запрошенням медичних працівників, психологічної служби. Проводились інформаційні заходи з питань захворюваності на ГРВІ, грип. Протягом 2016/2017 навчального року навчальним закладом контролювався стан здоров’я учнів.

Значна робота проводилась із пропаганди здорового способу життя. Протягом І семестру учні НВК брали участь у районних заходах: змаганнях із футболу, із легкої атлетики.

Одним із важливих напрямків роботи є залучення учнів до позашкільної та гурткової роботи. Кількість дітей у закладі, які охоплені різними формами позашкільної освіти складає 45 учнів, що становить100% від загальної кількості дітей шкільного віку. У школі працюють гуртки РБДЮТ «Спортивний», «Історико-краєзнавчий», «Образотворчий». Крім цього 2 учні закладу відвідують спортивні секції з боротьби Куп’янської ДЮСШ.

Важливим напрямком виховання є екологічний. У навчальному закладі проводились акції «Годівничка», «Чисте довкілля». Проводились виховні години, конкурси малюнків, екологічні стежки, захист екологічних проектів.

           Були підготовлені і проведені свята  «Ой хто, хто Миколая любить…», Новорічні свята. Також діти взяли участь у шкільній виставці «Замість ялинки букет» та конкурсі малюнків «Зимові візерунки».  Учениця 9 класу Тарасова Дар’я взяла участь у конкурсах РБДЮТ «Різдвяна писанка» та «Зимовий вернісаж», де стала переможницею та нагороджена поїздками до міста Ізюм та міста Харкова на шоу «Ялинка на воді».

Діти пільгового контингенту отримали подарунки до Нового року від Куп’янської РДА.

Важливу роль у вихованні громадянської позиції учнів відігравало учнівське самоврядування. Учні НВК організовували різноманітні заходи. Брали участь у районному засіданні лідерів шкільного самоврядування.

Учні НВК брали активну участь у акціях «Милосердя», «Серце до серця», «Назустріч мрії», «Мрій і дій».

Достатня увага приділялась методичній роботі. Працювало методичне об'єднання  класних керівників, брали участь у нарадах для заступників керівників з виховної роботи та педагогів-організаторів на базі районного відділу освіти та навчальних закладів  району.

План виховної роботи за 2016/2017 навчальний рік виконано в повному обсязі. Але в наступному навчальному році необхідно:активізувати роботу з батьками щодо  участі їх в громадському житті школи, класу; сприяти активній участі учнів школи в районних, обласних конкурсах дитячої та юнацької  творчості; вести роботу щодо своєчасного розв'язання конфліктних ситуацій в школах, залучати своєчасно психологічну службу та практичного психолога відділу освіти.

 

Фізичне виховання та здоровий спосіб життя вихованців НВК

 

Спортивно-масова робота в навчально-виховному комплексі проводилася на задовільному рівні. Учні НВК були учасниками шкільних та районних спортивних змагань.

Проте, слід зазначити, що недоліком зі спортивно-масової роботи навчального закладу є низький відсоток участі у змаганнях з таких видів спорту, як настільний теніс, шахи, шашки, легка атлетика, футбол. Це пояснюється залежністю від транспортних послуг та фінансових можливостей закладу.

Медичне обслуговування учнів НВК в 2016/2017 навчальному році здійснювалося лікарями Куп’янської ЦРЛ.

У НВК наявний медичний кабінет, оснащений згідно з вимогами Додатка №5 «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.001-08. Протягом року медичним персоналом Нечволодівської амбулаторії сімейного лікаря та класними керівниками своєчасно доводилася інформація про стан здоров’я батькам учнів за результатами проведених поглиблених профілактичних медичних оглядів. Класними керівниками вівся облік пропущених уроків на предметних сторінках і в зведеному обліку відсутності учнів. 

 

Охоплення поглибленими профілактичними медичними оглядами учнів станом на 03.03.2017 представлені в таблиці:

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНОГО МЕДИЧНОГО ОГЛЯДУ

УЧНІВ НЕЧВОЛОДІВСЬКОГО НВК

СПЕЦІАЛІСТАМИ КУП’ЯНСЬКОЇ ЦРЛ

2017 РІК

 

підлягає огляду

оглянуто

% оглянутих

виявлена хронічна патологія

потребують до-обстеження

 

хвороби органів дихання

хвороби серця та кровообігу

хвороби органів травлення

хвороби органів зору

хвороби кістково-м’язової системи

хвороби ендокринної системи

хвороби ЛОР-органів

хвороби нервової системи

хвороби сечовивідної системи

 

всього

% від оглянутих

всього

% від оглянутих

всього

% від оглянутих

всього

% від оглянутих

всього

% від оглянутих

всього

% від оглянутих

всього

% від оглянутих

всього

% від оглянутих

всього

% від оглянутих

 

45

42

93%

-

-

17

40%

-

-

3

7%

5

12%

3

7%

6

14%

5

12%

1

2%

11/26%

 

 

ПОПЕРЕДНІЙ РОЗПОДІЛ НА ГРУПИДЛЯ ЗАНЯТЬ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

УЧНІВ НЕЧВОЛОДІВСЬКОГО НВК

 

2017 РІК

 

 

Всього дітей

 

групи для занять на уроках фізичної культури

кількість дітей направлених на дообстеження

 

%

основна

група

підготовча

 група

 

спеціальна

група

 

45

 

 

19

 

24

 

2

 

11

 

26%

 

ІНФОРМАЦІЯ

про результати проведення профілактичного медичного огляду (проба Руфьє)

учнів Нечволодівського навчально-виховного комплексу

медичними працівниками Нечволодівської АЗПСМ

2017 рік

всього дітей

рівні

високий

добрий

середній

задовільний

низький

48

6/ 13,95%

35/ 81,40%

2/ 4,65 %

-

-

 

На педагогічних радах НВК своєчасно і повно доводилася інформація з питань медичного обслуговування учнів та обстеження працівників.

Протягом 2016/2017 навчального року у НВК дотримувалися санітарно-гігієнічні норми щодо навчального навантаження учнів протягом навчального тижня та протягом навчального дня.

Шкільні меблі в навчальному закладі частково не відповідають віковим та фізіологічним особливостям учнів. Планується у кабінетах початкової школи парти та стільці-трансформери. Шкільні меблі мають колірне та цифрове маркування, тип меблів для кожної дитини позначений в листках здоров’я. Освітлення в навчальних кабінетах відповідає санітарним нормам. Майже у всіх кабінетах працюють енергозберігаючі лампи, у багатьох кабінетах звичайне освітлення замінено на лампи денного світла.

Відповідно до річного плану роботи у вересні в НВК було проведено тематичний період «Ціннісне ставлення до себе». Щоденно заплановано спортивну годину та прогулянку на свіжому повітрі (1,5 години). Під час виховних годин з учнями проводилися бесіди щодо профілактики різних захворювань.  

Забезпечення диференційованого підходу до різних груп дітей, посилення мотиваційного компонента виховання здорового способу життя; упровадження ефективних форм, методів і засобів фізкультурно-оздоровчої діяльності та видів спорту з урахуванням місцевих особливостей, традицій, умов праці та відпочинку жителів села; виховання відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточення як до вищої індивідуальної та суспільної цінності; формування в дітей та учнівської молоді навичок здорового способу життя покращує роботу зі спортивно-масової та оздоровчої роботи.

Значна увага приділяється педагогічним колективом школи  роботі з профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії. З цією метою проводяться класні години, бесіди, диспути, тестування учнів.

         В школі ведеться постійна робота з учнями групи ризику, з цією метою виконується Комплексна цільова програма профілактики злочинності. Це питання неодноразово розглядалося на педрадах, нарадах за участю директора та батьківських зборах. Було проведено сумісні засідання ради школи, виконкому сільської ради та педагогічної ради з питань правового виховання дітей.

           В школі було проведено ряд виховних заходів (диспути, конференції, тижні, засідання «круглого столу») на морально-правову тематику, організовано зустрічі з представниками кримінальної міліції та пожежної охорони. Працював виїзний районний лекторій. Проводиться систематична робота по вивченню та роз’ясненню статей Конституції України. Учнів, що стоять на обліку у кримінальній міліції та на шкільному обліку у школі немає.

Достатня увага у школі приділяється екологічному вихованню учнів. Школярі брали активну участь у екологічному двомісячнику “Зелена весна”.

         У школі постійно працюють  гуртки:  «Загін юних інспекторів руху» і «Дружина юних пожежників» та відділення районної ДЮСШ з футболу.

          Психологічна служба у школі забезпечється за рахунок роботи психолога відділу освіти. Ним було проведено анкетування учнів та вчителів навчального закладу і надано відповідні рекомендації, а також проведено тренінги з обдарованими учнями школи. Власного психолога у школі немає.

          Навчально-виховна діяльність школи постійно висвітлювалась у засобах масової інформації (районні газети і телебачення).

Робота з батьками

         Належна увага педагогічним колективом приділяється роботі з батьками учнів. Протягом минулого навчального року, крім індивідуальної роботи з батьками, були проведені загальношкільні батьківські конференції та батьківські збори (2 рази на рік). Батьки учнів брали участь у ряді виховних та спортивних заходів у школі. Відвідували шкільні заходи. Було проведено день відкритих дверей для батьків та громадськості. Добре працювала Рада НВК. Згідно із планом роботи Ради проводились засідання, де заслуховувались різноманітні питання навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності закладу, затверджувався навчальний план школи, річний план роботи школи, заслуховувались результати атестації вчителів, питання нагородження учасників навчально-виховного процесу, надавалась матеріальна допомога дітям пільгового контингенту, тощо. Рада НВК допомогла в організації батьків учнів щодо надання матеріальної та фізичної допомоги в ремонті школи і забезпеченні шкільної  їдальні овочами.

Охорона життя і здоровя дітей, соціальний захист

З питань соціального захисту учнів  навчальний закалад керується Законами України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»; Указом Президента України «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей»; Постановами КМУ «Про заходи щодо посилення охорони материнства і дитинства» та іншими актуальними  нормативно-правовими документами.

З метою соціального захисту дітей згідно з діючим законодавством педагогічним колективом Нечволодівського НВК розроблені певні заходи, реалізації яких приділяється достатня увага.

Адміністрацією НВК щорічно проводиться робота по охопленню навчанням дітей та підлітків мікрорайону. Навчальний заклад має необхідний перелік нормативних документів та юридичних актів з даного питання. Згідно з Інструкцією з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженою Постановою КМУ від 12.04.02 р. № 646, планується робота НВК по охопленню дітей і підлітків навчанням. Наказом по НВК було призначено відповідальну особу (заступник директора з НВР Дяченко О.І.) за ведення обліку дітей мікрорайону та збір щоденної інформації про відвідування учнями школи. Складено списки дітей мікрорайону віком від 6 до 18 років та дітей, яким на 01 вересня виповнилося 5 років.

 Аналіз роботи НВК із забезпечення прав молоді на отримання освіти проводиться на основі бази даних «Мікрорайон школи». Всі діти та підлітки мікрорайону віком від 6 до 18 років охоплені загальною середньою освітою. 

Робота з відстеження відвідування учнями навчальних занять здійснюється в закладі щоденно. Дані про відвідування заносяться відповідальною особою (медичною сестрою Павленко Є.О.) в журнал відвідування та фіксуються класними керівниками і вчителями на відповідних  сторінках класних журналів згідно з вимогами. З метою покращення контролю за відвідуванням учнями школи кожен класний керівник веде папку з файлами на кожного учня класу, в яку складаються довідки з лікувальних установ, заяви батьків чи їх пояснювальні записки щодо пропуску занять. Відповідальний за ведення журналу відвідування щоденно отримує інформацію з медичної амбулаторії про  хворих  дітей.

 Питання охоплення навчанням та відвідування учнями школи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи: здійснюється аналіз роботи колективу на основі комплексної перевірки відвідування учнями школи, працевлаштуванням випускників та ведення шкільної документації з даного питання, про що видано накази по школі.

НВК працює відповідно до вже звичної системи роботи з питань соціального захисту учнів. Громадським інспектором з охорони дитинства щороку поновлюється банк даних дітей пільгового контингенту, складається соціальний паспорт школи та дошкільного підрозділу НВК. Класними керівниками та вихователем проводиться соціальна паспортизація класів, заступником директора з виховної роботи здійснюється аналіз роботи з пільговим контингентом учнів та вихованців.

На кінець 2016/2017 навчального року кількість дітей пільгового контингенту становить 26 учнів з 45, що становить 58 %, та 5 вихованців із 15, що становить 33%. У школі згідно з соціальним паспортом є дитина, яка позбавлена батьківської опіки, дитина-інвалід, діти з багатодітних, малозабезпечених та неповних сімей, діти матерів-одиначок.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ

Нечволодівського навчально-виховного комплексу

«Загальноосвітня школа І-Ш ступенів – дошкільний навчальний заклад»

Куп’янської районної ради

Харківської області

станом на 01.09.2016 року

Ступінь

Класів

Кількість учнів

І

4

20

ІІ

3

26

ІІІ

-

0

Всього

7

46

 

 

№№

з/п

Соціальна категорія

Кількість учнів

1

Дітей – сиріт

-

2

Дітей, які позбавлені батьківської опіки

1

3

Дітей-напівсиріт

-

4

Дітей – інвалідів

1

5

Дітей, які навчаються за індивідуальною програмою

-

6

Дітей, які постраждали від аварії на ЧАЕС

-

7

Багатодітні сім’ї

7

8

Дітей з багатодітних сімей

16

9

Малозабезпечені сім’ї

5

10

Дітей з малозабезпечених сімей

13

11

Сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах

-

12

Дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах

-

13

Дітей, що стоять на обліку в кримінальній міліції

-

14

Дітей, що стоять на внутрішкільному обліку

-

15

Обдарованих дітей

3

16

Сімей, в яких батьки - інваліди

-

17

Дітей, що мають батьків-інвалідів

-

18

Дітей матерів-одиначок

9

19

Дітей військовослужбовців і працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків

-

20

Неповних сімей

4

21

Дітей з неповних сімей

9

22

Дітей з девіантною поведінкою

-

23

Дітей, що знаходяться на «Д» обліку

12

 

Громадським інспектором та класними керівниками налагоджена система роботи з батьками цих категорій, індивідуальна робота з дітьми, систематично проводяться з ними бесіди.

 На всіх дітей  пільгового контингенту оформлені особові справи, в яких зібрані всі необхідні документи:

 • Складено план роботи на кожну категорію;
 • Створено банк особистих даних на кожну дитину;
 • Складено акти обстеження житлово-побутових умов сім'ї;
 • Видано накази по НВК про безкоштовне харчування певних категорій, про призначення громадського інспектора, про організацію та проведення роботи з дітьми пільгових категорій.

Безкоштовне харчування отримують 45 учнів та 4 вихованців ДНЗ, з них 26 учнів пільгового контингенту.

Питання щодо роботи з дітьми пільгових категорій та соціального захисту дітей  розглядаються на засіданнях педагогічної ради (протокол № 7,  серпень), Ради школи (протоколи № 3, серпень; № 4, вересень)  батьківських зборах, на засіданнях за участю директора (січень) та на засіданнях методичного об'єднання класних керівників. Питання соціального захисту враховується класними керівниками при плануванні виховної роботи. 

У 2016/2017 н. р. надано матеріальну допомогу з фонду  всеобучу 6 учням пільгового контингенту на суму 874 грн.

Навчальним закладом проводиться робота по залученню дітей пільгових категорій до роботи гуртків РБДЮТ «Історико-краєзнавчий», «Спортивний», «Чарівні пальчики», шкільних гуртків ДЮП, ЮІР.  Слід відмітити, що всі учні пільгової категорії охоплені гуртковою роботою. Велика увага приділяється розвитку творчих здібностей, які проявляються під час занять в гуртках, під час підготовки та участі в позаурочних заходах.

Новорічну виставу, яка проходила в РБК м. Куп’янська відвідало 10 учнів пільгових категорій, які отримали новорічні подарунки. Всі учні та вихованці НВК на передодні новорічних свят отримали солодкі подарунки від спонсорів, а до 8 березня вихованці ДНЗ отримали іграшки та солодощі.

На святкуванні Дня Захисту дітей у міському парку м. Куп’янська побувало 30 учнів, у тому числі 26 учнів пільгових категорій.

НВК тісно співпрацює з піклувальною радою Нечволодівської сільської ради. Проводиться консультативна робота, контролюється питання дозвілля, оздоровлення, харчування дітей пільгових категорій.

 Приділяється увага й здоров’ю учнів. НВК підтримує тісний зв’язок з Нечволодівською амбулаторією сімейного лікаря, працівники якої постійно допомагають у проведенні лекцій оздоровчого та профілактичного характеру.

 В рамках роботи з попередження травматизму, збереження життя та здоров'я учнів, пропаганди здорового способу життя учні беруть участь у профілактичних програмах та акціях.

Значна увага приділяється роботі з батьками дітей пільгового контингенту та особами, які їх замінюють. Це, перш за все, живе спілкування класних керівників та адміністрації з батьками, лекції, доведення інформації через учнівські щоденники, письмові повідомлення, пам’ятки, залучення батьків до участі у позакласних та позашкільних заходах.

У 2016/2017 н. р. 12 учнів школи потребували підвезення до школи. Підвіз учнів здійснювався шкільним автобусом.

Оздоровлення учнів

З кожним роком зростає популярність оздоровлення дітей у пришкільних оздоровчих закладах відпочинку, які створюється на базі загальноосвітнього навчального закладу. У 2016/2017 навчальному році в Нечволодівському НВК оздоровчий заклад відпочинку не працював. Але влітку 2017 року за рахунок бюджетних коштів оздоровлено 2 учні Нечволодівського НВК у дитячих оздоровчих закладах Одеської області. Діти оздоровлювалися також за рахунок батьківських коштів – 12 дітей.

Аналіз роботи Ради профілактики

Робота Ради була направлена на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Програми правової освіти населення Харківської області на 2016/2017 р.р., Програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності.

         Об’єктом ради була діяльність, спрямована на попередження і подолання негативних проявів, створення умов для формування позитивних якостей у поведінці дітей та учнівської молоді.

         Було проведено 4 засідання згідно плану роботи. На засіданнях розглядалися питання щодо проведення рейду «Урок», виконання Програми правової освіти населення Харківської області, Програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, застосування засобів правового впливу на батьків, які не займаються вихованням дітей, результати проведення шкільного рейду «Урок», вивчення умов навчання та виховання дітей з девіантною поведінкою, організація літнього відпочинку учнів. На засідання Ради запрошувався дільничний інспектор, класні керівники 6-9 класів.

Складено план спільних дій з Нечволодівською сільською радою щодо запобігання злочинним проявам в учнівському середовищі. Його виконання постійно контролювалося членами Ради профілактики.

         Протягом ІІ півріччя 2016/2017 н.р. внутрішкільному обліку перебувала сім’я Самойлової О.В. як така, що опинилася у складних життєвих обставинах.

         Члени Ради брали участь у підготовці і проведенні тижнів і місячника правового виховання та правової освіти населення, поновлення інформації в куточку правової освіти, проведенні акції «Урок», роботі зі слабко встигаючими учнями. До профілактичної роботи залучався Нечволодівський сільський голова Л.І.Козир.

Завдання Ради профілактики на 2016-2017 р.р.:

 • Координація діяльності усіх шкільних ланок у справі профілактики правопорушень;
 • Залучення фахівців до роботи з учнями;
 • Сприяння правовій освіті учнівської молоді;
 • Попередження дитячої безпритульності та бездоглядності.

 

Профорієнтаційна робота

Провідним завданням загальноосвітньої школи є підготовка учнів до самостійного життя, що пов'язане з вихованням у них високого рівня життєвої компетентності, працелюбства та правильного самовизначення у подальшому житті.

Класні керівники проводять достатню профорієнтаційну роботу з учнями. Учителі усвідомлюють важливість проблеми профорієнтаційної освіти молоді, але профорієнтаційною роботою в основному займаються у випускних класах (9, 11 кл). З метою профорієнтації учнів, були організовані зустрічі старшокласників із представниками аграрного ліцею м. Куп’янська та сел.. Шевченкова, Куп’янського медичного коледжу, вищого професійно технічного училища сел..Ківшарівка та ін..

На жаль, у школі відсутній психолог який кваліфіковано надав би допомогу учням 9, 11 класів у виборі майбутньої професії: провів анкетування та діагностику з метою вивчення їх професійних нахилів.

У школі зібрано матеріал з профорієнтації, але він потребує доопрацювання. Необхідно також поновити стенд з профорієнтації.

 

Робота бібліотеки

            Щорічно проводиться робота по поповненню шкільної бібліотеки підручниками, літературою та періодичною пресою. У 2016/2017 н. р. шкільна бібліотека одержувала 7 примірників періодичних видань. Поповнення бібліотеки підручниками, навчальною, методичною та частково художньою літературою здійснюється від Харківського бібліотечного колектора через відділ освіти. Також художня література та періодична преса надходять за рахунок позабюджетних коштів. У 2016/2017н. р. за рахунок батьків учнів та спонсорів шкільна бібліотека була поповнена 5 примірниками художньої та методичної літератури.

В цілому по школі учні забезпечені підручниками на 90 %,  в тому числі учні 1-4 класів забезпечені підручниками повністю.

У минулому навчальному році в навчальному процесі школи використовувались рекомендовані МОН України комп’ютерні навчальні програми з алгебри, геометрії, хімії, фізики, географії, біології та історії України.

 

Фінансово-господарська діяльність

Протягом навчального року в школі вирішено ряд господарських проблем. Проведено поточний ремонт шкільних приміщень: косметичний ремонт кабінету української мови та літератури (400 грн.), класних кімнат 1, 2, 3 класів (700 грн.), кабінету математики та фізики (300 грн), кабінету історії (1200 грн.), кабінету хімії (100грн.), кабінету зарубіжної літератури (2000 грн.), центральні сходи приміщення навчального закладу (250 грн.), косметичний ремонт приміщення ДНЗ та дитячого майданчика (2000 грн.), косметичний ремонт спортивної зали (900 грн.), побілка пришкільної ділянки (200 грн.), реконструкція східців їдальні (1500 грн.), косметичний ремонт рекреацій І та ІІ поверхів (2500 грн.), фарбування східців входу до ДНЗ (150 грн.), косметичний ремонт підсобних приміщень шкільної їдальні ( грн), заміна водовідних труб системи опалення між приміщеннями їдальні, спортивної зали і та підвалу (1800 грн.). Для зміцнення матеріально-технічної бази:

відновлено приміщення учительської кімнати (5100 грн.), придбано стенди у кількості 13 шт. (3600 грн.), придбано тюлевих штор для вікон коридорів І та ІІ поверхів школи, придбано українських костюмів для дівчат та хлопчаків - 8 шт. (1500 грн)., придбання wi-fi – роутера (500 грн.), придбання стендів для кабінету історії (2500 грн.)

Кількість витрачених коштів на підготовку закладу – 33350 грн.

у тому числі:

бюджетних -                                                   10 200 грн._

спонсорських -                                               8 350 грн.__

батьківських -                                                 14 800 грн._

План залучення коштів у 2016/2017 н.р. виконано повністю. Слід відзначити, що велика допомога у вирішенні окремих господарських питань надавалася з боку ФГ «Золотий тілець». Також допомогу школі надавали  окремі приватні підприємці, вчителі НВК та батьки учнів.

         Через відсутність коштів недостатньо поповнюється матеріально-технічна та навчальна база школи, особливо гостро відчувається нестача учнівських меблів, методичної літератури, наочних посібників. Також необхідний новий комп’ютерний клас.

         У 2016/2017 навчальному році наш навчальний заклад отримав перемогу в обласному конкурсі міні-проектів розвитку територіальних громад «РАЗОМ В МАЙБУТНЄ» Харківської обласної ради з міні-проектом «Здорові діти – сильна нація – міцна держава!» у номінації «Добробут громади» та отримав грант на встановлення спортивних тренажерів. Залучено кошти обласного, місцевого бюджетів та спонсорські кошти у розмірі 81880,00 грн.

 

Охорона праці в школі

 

           У школі приділяється належна увага питанням охорони праці та техніки безпеки. Щорічно затверджуються і виконуються правила внутрішкільного трудового розпорядку, посадові обов’язки і посадові інструкції працівників школи, план евакуації. Проводиться перевірка знань працівників з охорони праці і техніки безпеки, випробовування спортивних снарядів, інвентарю та обладнання, заміри електричного опору і заземлення, перевірка стану східців, стелі, підлоги і вентиляційних каналів, стан системи опалення.

У школі є призначені наказами директора відповідальні за стан охорони праці, стан пожежної безпеки, енергозбереження та теплового господарства. Питання знаходиться на постійному контролі адміністрації школи, заслуховується на нарадах за участю директора. Директором школи видаються відповідні накази. Випадків виробничого травмування працівників НВК у 2016/2017 н. р. не було.

 

Загальний стан будівель та приміщень навчального закладу

У навчальному закладі наявна вся будівельна документація. Будівельних чи монтажних робіт, які не передбачені технічною документацією, немає.

Фундамент будівлі цілий, непошкоджений, знаходиться в належному стані, але потребує поновлення відмостка навколо пожежного виходу з приміщення дитячого садка. Також необхідно закінчити реконструкцію порогу входу до шкільної їдальні, закріпити плиту витяжки з підвалу цементним розчином.

Зовнішні стіни без пошкоджень, внутрішня стіна І поверху має візуальну тріщину, але встановлені контрольні наліпки показали, що вона не зростає. Стіни в цілому відповідають нормам охорони праці, правилам техніки безпеки, шкільної гігієни та санітарії.

Підлога приміщення будівлі має бетонне покриття, що знаходиться в належному стані.

Покрівля будівлі знаходиться у відповідному стані (капітальний ремонт було здійснено у 2013 році)

Перегородки між кабінетами, сходи та східцеві переходи всередині шкільного приміщення – у задовільному стані.

Всі вікна навчальних кабінетів, приміщення ДНЗ, їдальні замінені на металопластикові, зовнішні двері будівлі замінено також на металопластикові.

Дитячий майданчик, спортивні споруди знаходяться у належному стані, укріплені відповідно технологій, не ушкоджені; декілька секцій огорожі території подвір’я мають пошкодження та потребують заміни.

Названі будівлі, споруди та інші мережі НВК знаходяться в належному стані, але потрібно усунути певні недоліки:

 1. Вентиляційні виходи з підвалу потрібно заштукатурити.
 2. Накриття виходів з підвалу потребують заміни шиферу (6 листів).
 3. Закінчити реконструкцію порогу входу до шкільної їдальні.
 4. Закріпити плиту витяжки з підвалу цементним розчином.
 5. Оснастити перилами пожежний вихід з приміщення дитячого садка.
 6. Поновити відмостку навколо пожежного виходу з приміщення дитячого садка.
 7. Потребують заміни декілька секцій огорожі території подвір’я .

Система пожежогасіння знаходиться в задовільному стані і є працездатною, засоби пожежогасіння є у повному комплекті, кількість вогнегасників відповідає нормі. Стан електрощитових  є задовільним, у них проведено ревізію контактних з’єднань електричних груп, а також опосвідчення силового обладнання. Стан електрообладнання, розташованого у середині і зовні приміщень і будівлі, є задовільним. Наказом по школі за безпечне використання електрообладнання призначено відповідальним заступника директора з навчально-виховної роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання педагогічного колективу щодо розвитку

Нечволодівського навчально-виховного комплексу

Куп’янської районної ради Харківської області

на 2017/2018 навчальний рік

Згідно з Конституцією України, Законом «Про освіту», становлення системи національної освіти, з метою набуття випускниками високого соціального статусу, можливості для випускників зробити успішну кар’єру, бути конкурентноспроможними на ринку праці, колектив НВК продовжує в 2017/2018 навчальному році працювати над методичною проблемою: «Підвищення якості освіти, оновлення змісту і форми організації навчально-виховного процесу через удосконалення творчої співпраці вчителів і учнів».

Продовжується робота щодо реалізації державних програм, спрямованих на інформатизацію та комп’ютеризацію НВК, упровадження інформаційних та комунікаційних технологій в освіті, забезпечення НВК сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін; державних цільових програм роботи з обдарованою молоддю, обласної Програми розвитку освіти на 2014 – 2018 роки, районної Програми «Обдарована молодь».

Сучасний ринок праці вимагає від випускника не лише глибоких теоретичних знань, а здатності самостійно їх застосовувати в нестандартних,  постійно змінюваних життєвих ситуаціях, перехід від суспільства знань до суспільства життєво компетентних громадян. З огляду на визначені пріоритети найважливішим для НВК є виховання людини інноваційного типу мислення та культури, а саме: освічених українців, всебічно розвинених, відповідальних громадян і патріотів, здатними до інновацій, як того вимагає сучасна освіта в контексті Нової української школи. У відповідності до Державних документів про освіту, Статуту Нечволодівського НВК означені головні завдання на 2017/2018 навчальний рік.

1. Основні шляхи поліпшення якості змісту освіти:

 • формування освітнього середовища для розвитку, соціалізації та подальшого професійного самовизначення учнів навчально-виховного комплексу;
 • підвищення якості освіти шляхом упровадження в навчально-виховний процес інноваційних інформаційно-комунікаційних педагогічних технологій;
 • удосконалення системи виявлення та підтримки обдарованих і здібних дітей;
 • модернізація навчально-методичної та матеріально-технічної бази навчального закладу;
 • створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення управління навчально-виховного комплексу та моніторингу якості освіти.

2. Удосконалення навчально-виховного процесу:

 • впровадження компетентнісного підходу та наскрізних змістових ліній;
 • посилення національно-патріотичний характеру навчання та виховання;
 • створення умов для оптимального вибору учнем майбутнього спрямування профільного навчання;
 • дотримання наступності й перспективності у навчанні;
 • створення знаннєвої й функціональної бази для формування професійної компетентності та її складових;
 • забезпечення повної реалізації варіативної складової навчального плану відповідно до потреб і інтересів учнів;
 • врахування потреби та перспектив національного та регіонального ринків праці;
 • посилення мовної, інформаційної, екологічної,  економічної та правничої підготовки учнів;
 • забезпечення системного підвищення якості освіти на  інноваційній основі;
 • подальше удосконалення підготовки випускників до процедури зовнішнього незалежного оцінювання.

3. Забезпечення рівня професійної компетентності педагогів, адекватного меті діяльності навчально-виховного комплексу:

 • розвиток професійно-ціннісних і особистісно-моральних якостей членів педколективу через всебічне підвищення кваліфікації та вдосконалення педмайстерності;
 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі впровадження досягнень психолого-педагогічної науки, педагогічних інновацій, інформаційно-комунікаційних  технологій;
 • створення умов для диференціації навчання,  забезпечення профільного навчання, індивідуальної освітньої траєкторії учнів відповідно до їх  особистісних потреб, інтересів та здібностей;
 • створення банку психодіагностичних методик вивчення особистості учня, вчителя.

4. Створення системи взаємодії навчально-виховного комплексу із соціальним середовищем:

 • упровадження нових форм партнерства з батьками і територіальною громадою як освітнього засобу у профорієнтаційній роботі;
 • формування суспільно визнаних цивілізаційних цінностей;  вміння, знання, які стосуються  як учня, так і вчителя;
 • зміцнення віри у власні сили і можливість досягнення успіхів, а також наполегливість у досягненні мети;
 • розвиток моральності, естетичного сприйняття світу;
 • активізація адаптаційного потенціалу особистості в соціальному середовищі і розвиток її індивідуальності.

5. Удосконалення системи управління школою:

 • забезпечення необхідних організаційних, науково-методичних, морально-психологічних, матеріально-технічних, інформаційних умов реалізації накреслених завдань на навчальний рік;
 • моніторинговий супровід управління навчально-виховним комплексом;
 • поглиблення елементів позитивного розвитку навчального закладу в освітньому й виховному процесі;
 • розвиток здібностей учнів, процесів самопізнання, самоактуалізації й самореалізації;
 • реалізація системного принципу організації навчально-виховного процесу.

 

Приєднані документи:

Аналіз роботи НВК 2016-2017 н.р.
Переглядів: 166
Дата публікації: 21:36 15.10.2017
Директор НВК

Святцева Тетяна Віталіївна

Виховна робота
Інформація для батьків
Інформація для випускників
Пошук
Версія для слабо- зорих