Публічна інформація | КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 13 липня 2011 р. N 740 Київ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 13 липня 2011 р. N 740 Київ
                                 

          
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

            П О С Т А Н О В А 
          від 13 липня 2011 р. N 740 
                Київ 

       Про затвердження граничних норм витрат 
        на копіювання або друк документів, 
       що надаються за запитом на інформацію 
 

   Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України "Про 
доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ) Кабінет Міністрів 
України п о с т а н о в л я є: 

   1. Затвердити граничні норми витрат на копіювання або друк 
документів, що надаються за запитом на інформацію (додаються). 

   2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування. 
 

   Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ 

   Інд. 70 
 

                     ЗАТВЕРДЖЕНО 
               постановою Кабінету Міністрів України 
                  від 13 липня 2011 р. N 740 

             ГРАНИЧНІ НОРМИ 
      витрат на копіювання або друк документів, 
       що надаються за запитом на інформацію 
 

------------------------------------------------------------------
|   Послуга, що надається   |   Граничні норми витрат   |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Копіювання або друк копій    |не більше ніж 0,1 відсотка   |
|документів формату А4 та меншого|розміру мінімальної заробітної |
|розміру (в тому числі      |плати за виготовлення однієї  |
|двосторонній друк)       |сторінки            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Копіювання або друк копій    |не більше ніж 0,2 відсотка   |
|документів формату А3 та    |розміру мінімальної заробітної |
|більшого розміру (в тому числі |плати за виготовлення однієї  |
|двосторонній друк)       |сторінки            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Копіювання або друк копій    |від 0,3 до 0,5 відсотка розміру|
|документів будь-якого формату, |мінімальної заробітної плати за|
|якщо в документах поряд з    |виготовлення однієї сторінки  |
|відкритою інформацією міститься |                |
|інформація з обмеженим доступом,|                |
|що потребує її відокремлення,  |                |
|приховування тощо (в тому числі |                |
|двосторонній друк)       |                |
------------------------------------------------------------------ 

_______________ 
Примітка. Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення 
     однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та 
     друку документів. 
Директор НВК

Святцева Тетяна Віталіївна

Виховна робота
Інформація для батьків
Інформація для випускників
Пошук
Версія для слабо- зорих