Схема самоврядування

ШКІЛЬНЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Органи колективу — органи з виборних або уповноважених осіб, яким члени колективу доручають спільно планувати громадські справи, розподіляти доручення між членами колективу, перевіряти їх виконання, координувати та об'єднувати роботу всіх первинних осередків.

Структура шкільного учнівського самоврядування не є стандартною.

Головним завданням органів учнівського самоврядування у Нечволодівській ЗОШ І-ІІІ ступенів є:

 • формування та розвиток особистості з високим рівнем національної свідомості і самосвідомості;
 • формування організаторських умінь і навичок шляхом поступового розширення діапазону громадських доручень, під час виконання яких учні виступають у ролі організатора;
 • виховання інтересу до знань;
 • виховання творчого підходу до вирішення проблем навчально виховного процесу.
       Самоврядування в школі має двоступеневу структуру — загальношкільну і класну.

Однією з головних фігур, яка сприяє розвитку учнівського самоврядування у класі, є класний керівник. Саме класний керівник працює над тим, щоб розвивати громадянськість, соціальну активність учнів, виховувати в них почуття власної гідності, надавати їм можливість самореалізуватись.

У школі розроблено Статут учнівського самоврядування, правила для учнів.

 

Положення про організацію самоврядування

I. Загальні положення

1.1 Учнівське самоврядування - добровільне об'єднання учнів, мета якого - сформувати в дітях почуття господаря школи, класу, вміння співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократизму.

1.2. Основні завдання органів учнівського самоврядування:

 • забезпечення і захист прав та інтересів учнів;
 • забезпечення виконання учнями своїх обов'язків;
 • сприяння навчальній та творчій діяльності учнів;
 • створення різноманітних учнівських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами.

1..3. Учнівське самоврядування повинно мати двоступеневу структуру – загальношкільну і класну, з чітким взаємозв'язком органів учнівського самоврядування класів із загальношкільним, тобто перші мають підпорядковуватись останнім, а педагогічний колектив - здійснювати консультативне педагогічне керівництво органам учнівського
самоврядування обох рівнів.

II. Структура учнівського самоврядування

 • Учнівська рада - законодавчий та виконавчий орган самоврядування, звітний  загальним зборам учнів.
 • Голова Учнівської ради.
 • Старостат.
 • Гурт «Пізнайко» (1-4 класи).
 • Гурт «Юніор» (5-7 класи).
 • Гурт «Лідер» (9 – 11 класи).
 • Сектори:

- культмасової роботи;

- дисципліни та порядку;

- трудового та фізичного виховання;

- правового виховання.

Функції голови Учнівської ради (УР)

 1. Організовує діяльність шкільного самоврядування відповідно до плану роботи школи
 2. Організовує роботу голів гуртів.
 3. Систематично проводить засідання УР.
 4. Співпрацює із учителем, відповідальним за виховну роботу школи.

Основні напрямки роботи учнівського самоврядування

 

 • Інформування учнів, батьків, вчителів про всі події, які відбуваються у школі, різними засобами інформації.
 • Організація виставок, конкурсів різних рівнів.
 • Допомога учням, які не встигають, надання їм консультації.
 • Організація змагань, спортивних свят, туристичних походів, подорожей, екскурсій.
 • Контроль за відвідуванням учнями уроків.
 • Організація вечорів відпочинку, загальношкільних свята, дискотек.
 • Опіка над молодшими школярами, допомога класним керівникам в організації дозвілля учнів на перервах та в позаурочний час.

 

Учнівська рада

Координує роботу класів, банк ідей, доводить до класів завдання роботи учнівського самоврядування.

Основні напрями діяльності педагогічних працівників спільно з органами самоврядування:

 • методично правильно готувати учнів до самоврядування;
 • педагогічно правильно керувати їхньою діяльністю;
 • поступово розширювати функції самоврядування в різних сферах діяльності;
 • рекомендувати органам самоврядування суспільно значущі й цікаві колективні справи;
 • чітко визначати обов'язки;
 • включати в систему самоврядування якомога більше учнів;
 • зміцнювати й розвивати колективні традиції;
 • організувати постійний контроль за виконанням єдиних педагогічних вимог до учнів за допомогою самоврядування;
 • будувати взаємини між органами самоврядування, колективом учнів і вчителів на засадах ідей педагогіки співробітництва;
 • розширювати гласність у роботі органів самоврядування.

 

 

Учнівське самоврядування Нечволодівського НВК розвивається за трьома взаємопов'язаними етапами, а саме:

Перший етап - організаційна робота. Головне завдання - організаторська робота, зосередження уваги педагогічного та учнівського колективів на проблемі учнівського самоврядування. Практична робота на цьому етапі полягає у вивченні науково-педагогічної літератури з проблеми, проведенні педагогічних рад, нарад при директорові, засідань методичних об'єднань класних керівників, учнівських зборів з проблем організації учнівського самоврядування. На цьому етапі педагогічний та учнівський колектив розв'язують такі проблеми:

 • визначення мети і завдань учнівського самоврядування на кожен навчальний рік;
 • розробляє документацію (положення, інструкції, пам'ятки);
 • визначає права та обов'язки органів учнівського самоврядування;
 • обирає актив.

Другий етап — організація безпосередньої роботи учнівського самоврядування, на якому уточнюються функції кожного виконавчого органу, його членів, виходячи з їхніх прав та обов'язків; проводиться систематичне навчання активу з питань планування, проведення засідань, рейдів, чергувань тощо.

Третій етап - постійне удосконалення організаційної діяльності. На цьому етапі:

 • розширюється роль учнівського самоврядування у житті школи в міру накопичення дітьми організаторського досвіду;
 • розширюються права та обов'язки, вдосконалюється його структура.

Учнівське самоврядування має двоступеневу структуру - загальношкільну і класну. З метою повсякденного практичного керівництва самоврядування проводяться щотижневі оперативні наради з різних напрямків діяльності. На них запрошуються голови гуртів (старости класів). Аналізується стан діяльності учнівського самоврядування, заслуховуються звіти представників класів, визначається завдання на наступний тиждень.

У той же день учні, які беруть участь в «оперативці», інформують класного керівника та актив класу, про що йшла мова на нараді, які завдання належить вирішувати.

 Особливе місце у розвитку самоврядування відводиться чергуванню класів у школі. Господарем школи є черговий клас, який самостійно забезпечує порядок у школі, накриває столи в їдальні тощо. Кожен учень чергового класу має свою ділянку роботи.

Щопонеділка проводиться загальношкільна лінійка, де підбиваються підсумки чергування класу. Присутні інформуються про порушників дисципліни, про учнів, які мають низький рівень знань, оголошуються підсумки загальношкільних заходів нагороджуються переможці.

Переглядів: 166
Дата публікації: 09:23 01.09.2015
Директор НВК

Святцева Тетяна Віталіївна

Виховна робота
Інформація для батьків
Інформація для випускників
Пошук
Версія для слабо- зорих